Derneğin Tarihçesi

Kuruluş tarihi: Türkiye deki Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarındaki bir grup öğretim üyesinin, 1996 yılında Antalya’da yapılan “Tıbbi Biyoloji Kongresi”nde yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için bir derneğin kurulmasını önermesi üzerine, toplantıda bulunan İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Çarin hocamız bu derneği kurmayı üstlenmiştir. Derneğimiz,“Tıbbi Biyoloji Derneği” adı ile 25.07.1997 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Kurucu üyeler: Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Selma Yılmazer, Prof. Dr. Melek Öztürk, Doç. Dr. Mehmet Gürtekin, Doç. Dr. Filiz Aydın, Doç. Dr. Gülay Sönmez.

Yönetim Kurulları:

I. Yönetim kurulu:Dernek tüzüğünün 29.08.1997 tarihinde gazetede ilan edildikten itibaren altı ay içerisinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar;  Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Selma Yılmazer, Prof. Dr. Melek Öztürk, Doç. Dr. Mehmet Gürtekin, Doç. Dr. Filiz Aydın, Doç. Dr. Gülay Sönmez.

II. Yönetim kurulu (13.02.1998)

Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Gürtekin, Prof. Dr. Selma Yılmazer, Prof. Dr. Filiz Aydın, Prof. Dr. Ayşe Başaran.

III. Yönetim kurulu (15.05.2000)

Prof. Dr. Şükriye Ayter, Prof. Dr. Ayşe Başaran, Prof. Dr. Ahmet Kart, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, Prof. Dr. Selma Yılmazer.

IV. Yönetim kurulu (28.06.2002)

Prof. Dr. Ayşe Başaran, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, Doç. Dr. İrfan Değirmenci, Prof. Dr. Selma Yılmazer, Msc Matem Tunçdemir.

V. Yönetim kurulu (08.05.2004)

Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Şükriye Ayter, Prof. Dr. Mehmet Gürtekin, Prof. Dr. Ayşe Özer, Prof. Dr. Turgut Ulutin.

VI. Yönetim kurulu (08.05.2006)

Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Şükriye Ayter, Prof. Dr. Turgut Ulutin, Prof. Dr. Mehmet Gürtekin, Prof. Dr. Ayşe Özer, Doç Dr. Ayhan Deviren, Msc. Cenk Aral (10.04.2007 askerlik), Doç. Dr. Mehmet Güven.

VII. Yönetim kurulu (2008-2010)
Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) ,  Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Doç. Dr. Mehmet Güven (Genel Sekreter), Öğr. Gör. Dr. Mustafa Akkirpik (Sayman), Prof. Dr. Mehmet Gürtekin (Üye), Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu (Üye), Doç. Dr. Ayhan Deviren (Üye)

VIII. Yönetim kurulu (2010-2012)
Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) ,  Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Prof. Dr. Mehmet Güven (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman), Prof. Dr. Mehmet Gürtekin (Üye), Prof. Dr. Ünal Egeli (Üye), Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu (Üye)

IX. Yönetim kurulu (2012-2014)
Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) ,  Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Prof. Dr. Mehmet Güven (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman), Prof. Dr. Neşe Atabey (Üye), Prof. Dr. Ersan Kalay (Üye), Doç.  Dr. Ece Konaç (Üye)

X. Yönetim Kurulu (2014-)
Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) ,  Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Prof. Dr. Mehmet Güven (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman),  Prof. Dr. Ersan Kalay (Üye), Doç.  Dr. Ece Konaç (Üye), Doç. Dr. Didem Dayanğaç Erden (Üye)

Derneğin kurulmasından sonra yapılan ulusal kongreler:

27-29 Ekim 2000: VI.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Denizli.

18-21 Eylül 2001: VII.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Eskişehir

14-17 Ekim 2003: VIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Adana

24-27 Kasım 2005: IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Manisa

06-09 Eylül 2007: X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Belek-Antalya

28-31 Ekim 2009: XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Bodrum, Muğla

27-30 Ekim 2011: XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Belek, Antalya

27-30 Ekim 2013: XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Kuşadası, Aydın

Sempozyumlar:

Prof. Dr. Asım Cenani Günü Sempozyumu Genetik, 14 Aralık 2012, İstanbul.

Seminerler: 
Dernek üyeleri ile bilimsel konularda bilgi birikimini paylaşmak için seminerler düzenlenmiştir.

23.09.2005: “Transplantasyon immünolojisi” Prof. Dr. Mahmut ÇARİN, İstanbul  Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD

21.04.2006: “Genomdan sistem biyolojisine” Prof. Dr. Betül KIRDAR, Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü/ Yer: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD

26.12.2007: “Bilimde cinsiyet farkı” Prof. Dr. Berrak YEĞEN, Marmara Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı. / Yer: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD

Faaliyetler:

26.06.1998: “Tıp Fakülteleri ile Tıp Eğitim ve Öğretiminin Yeniden Yapılanması”, hakkındaki komisyon raporu ile ilgili olarak, derneğe üye Anabilim Dallarına bilgi verildi

10.04.2003: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nın kurulması ile, üyelerden gelen görüşleri iletmek için IV. Yönetim kurulu YÖK danışma kurulu üyeleri ile görüştü.

28.07.2004: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı kurulduktan sonra Türkiye deki tüm Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarının adına “Genetik” ilavesi için V. Yönetim kurulu YÖK danışman üyeleri (Prof. Dr. Aykut Erbengi ve Prof. Dr. Doğan Taner) ile görüştü.

21.09.2004: Anabilim Dalı adımızın sonuna “Genetik” ilavesi için 28.07.2004 tarihinde YÖK danışman üyeleri ile görüştükten sonra danışman üyelerin önerisi ile V. Yönetim kurulu üyeleri “Tıbbi Genetik Derneği” Yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.           

01.11.2004: Anabilim Dalı adımızın sonuna  “Genetik” ilavesi yapmak için tüm Anabilim Dallarına YÖK e başvuru yapmaları duyuruldu.

03.11.2004: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı “Genetik” ilavesi önerisi için YÖK’ e başvurdu.

27.07.05: YÖK, Fakültemiz bünyesinde “Tıbbi Genetik Anabilim Dalı” kurulmuş olması nedeniyle, konunun İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı tarafından yeniden incelenmesini istedi (YÖK, 21.06.2005 tarih ve12730 sayılı yazısı).  

08.05.2006: Bu tarihte yapılan olağan genel kurul toplantısında Derneğin adı “Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği” olarak değiştirildi.

Üye sayısı: 30.05.2014 tarihinde üye sayımız 667’ye ulaşmıştır.