I. Yönetim kurulu:

Dernek tüzüğünün 29.08.1997 tarihinde gazetede ilan edildikten itibaren altı ay içerisinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar;  Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Selma Yılmazer, Prof. Dr. Melek Öztürk, Doç. Dr. Mehmet Gürtekin, Doç. Dr. Filiz Aydın, Doç. Dr. Gülay Sönmez.

II. Yönetim kurulu (13.02.1998)

Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Gürtekin, Prof. Dr. Selma Yılmazer, Prof. Dr. Filiz Aydın, Prof. Dr. Ayşe Başaran.

III. Yönetim kurulu (15.05.2000)

Prof. Dr. Şükriye Ayter, Prof. Dr. Ayşe Başaran, Prof. Dr. Ahmet Kart, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, Prof. Dr. Selma Yılmazer.

IV. Yönetim kurulu (28.06.2002)

Prof. Dr. Ayşe Başaran, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, Doç. Dr. İrfan Değirmenci, Prof. Dr. Selma Yılmazer, Msc Matem Tunçdemir.

V. Yönetim kurulu (08.05.2004)

Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Şükriye Ayter, Prof. Dr. Mehmet Gürtekin, Prof. Dr. Ayşe Özer, Prof. Dr. Turgut Ulutin.

VI. Yönetim kurulu (08.05.2006)

Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Şükriye Ayter, Prof. Dr. Turgut Ulutin, Prof. Dr. Mehmet Gürtekin, Prof. Dr. Ayşe Özer, Doç Dr. Ayhan Deviren, Msc. Cenk Aral (10.04.2007 askerlik), Doç. Dr. Mehmet Güven.


VII. Yönetim kurulu (2008-2010)

Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) ,  Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Doç. Dr. Mehmet Güven (Genel Sekreter), Öğr. Gör. Dr. Mustafa Akkirpik (Sayman), Prof. Dr. Mehmet Gürtekin (Üye), Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu (Üye), Doç. Dr. Ayhan Deviren (Üye)


VIII. Yönetim kurulu (2010-2012)

Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) ,  Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Prof. Dr. Mehmet Güven (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman), Prof. Dr. Mehmet Gürtekin (Üye), Prof. Dr. Ünal Egeli (Üye), Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu (Üye)


IX. Yönetim kurulu (2012-2014)

Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) ,  Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Prof. Dr. Mehmet Güven (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman), Prof. Dr. Neşe Atabey (Üye), Prof. Dr. Ersan Kalay (Üye), Doç.  Dr. Ece Konaç (Üye)


X. Yönetim Kurulu (2014-2016)

Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) ,  Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Prof. Dr. Mehmet Güven (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman),  Prof. Dr. Ersan Kalay (Üye), Doç.  Dr. Ece Konaç (Üye), Doç. Dr. Didem Dayanğaç Erden (Üye)

XI. Yönetim kurulu (2016-2018)

Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) , Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Prof. Dr. Ece Konaç (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman), Prof. Dr. Ersan Kalay (Üye), Prof. Dr. Hakan Akça (Üye), Doç. Dr. Didem Dayanğaç Erden (Üye)


XII. Yönetim kurulu (2018-2021)

Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.) , Prof. Dr. Ayşe Özer (İkinci Bşk.) , Prof. Dr. Matem Tunçdemir (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman), Prof.Dr. Ece Konaç (Üye), Prof. Dr. Ersan Kalay (Üye), Doç. Dr. Didem Dayanğaç Erden (Üye)


Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.), Prof. Dr. Ece Konaç (İkinci Bşk., 2021) , Prof. Dr. Matem Tunçdemir (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman), Prof. Dr. Ersan Kalay (Üye), Prof. Dr. Didem Dayanğaç Erden (Üye), Prof.Dr. Neslihan Abacı (Üye, 2021)

XIII. Yönetim kurulu (2021-2024)

Prof. Dr. Turgut Ulutin (Bşk.), Prof. Dr. Ece Konaç (İkinci Bşk.) , Prof. Dr. Matem Tunçdemir (Genel Sekreter), Prof. Dr. Ayhan Deviren (Sayman), Prof. Dr. Ersan Kalay (Üye), Prof. Dr. Fatma Oğuz Savran (Üye), Prof.Dr. Tuba Edgünlü (Üye)