T.C. İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğretim Kurumu

TÜBİTAK

European Society of Human Genetics

The American Society of Human Genetics

TÜBİTAK

National Center for Biotechnology Information

UCSC Genom Bioinformatics

http://www.hacettepe.com.tr/bolumdetay.aspx?id=261

http://www.akdeniz.edu.tr/tip/genetik

http://www.progenygenetics.com

http://www.kokhucre.org

http://www.ncbi.nlm.nih.gov